Dịch vụ văn phòng ảo

Gói VP1

- Lễ tân.

- In ấn

- Sử dụng địa chỉ đăng ký kinh doanh.

- Nhận thư, bưu phẩm.

- Đặt biển tên trước cửa văn phòng.

- Vệ sinh chung tại văn phòng

- An ninh, camera, thang máy

- Giá thuê 999.000 VND/tháng

- Hợp đồng tối thiểu 03 Tháng

Gói VP2

- Lễ tân.

- In ấn

- Sử dụng địa chỉ đăng ký kinh doanh.

- Nhận thư, bưu phẩm.

- Đặt biển tên trước cửa văn phòng.

- Vệ sinh chung tại văn phòng

- An ninh, camera, thang máy

- Trà, cà phê tiếp khách

- Điện chiếu sáng, điều hòa, nước sinh hoạt

- Internet, Wifi tốc độ cao

- Sử dụng phòng họp 2 tiếng

- Giá thuê 1.999.000 VND/tháng

- Hợp đồng tối thiểu 03 Tháng

Gói VP3

- Lễ tân.

- In ấn

- Sử dụng địa chỉ đăng ký kinh doanh.

- Nhận thư, bưu phẩm.

- Đặt biển tên trước cửa văn phòng.

- Vệ sinh chung tại văn phòng

- An ninh, camera, thang máy

- Trà, cà phê tiếp khách

- Điện chiếu sáng, điều hòa, nước sinh hoạt

- Internet, Wifi tốc độ cao

- Sử dụng phòng họp 5 tiếng

- Giá thuê 2.599.000 VND/tháng

- Hợp đồng tối thiểu 03 Tháng