VietClever hiện đang là đối tác gia công phần mềm cho Tessi Asia
Gia công các dự án Web và online projects với khách hàng nước ngoài. Phát triển dòng sản phẩm tài chính, ngân hàng...

Hình ảnh văn phòng hà nội:

 

Văn phòng thành phố HCM: