Chi tiết sản phẩm
Hệ thống quản lý tài sản
Cơ quan/doanh nghiệp bạn có nhiều trang thiết bị, tài sản phục vụ cho công việc đang bị phân tán khắp các phòng ban trong khi bạn không năm rõ số lượng, hiện mỗi tài sản đang ở đâu giao cho ai quản lý và sử dụng? Tình trạng tài sản và tình trạng sử dụng tài sản ra làm sao?
Giá: Call

Bài toán:

Cơ quan/doanh nghiệp bạn có nhiều trang thiết bị, tài sản phục vụ cho công việc đang bị phân tán khắp các phòng ban trong khi bạn không năm rõ số lượng, hiện mỗi tài sản đang ở đâu giao cho ai quản lý và sử dụng? Tình trạng tài sản và tình trạng sử dụng tài sản ra làm sao?

Lời giải:
VC Office cung cấp chức năng quản lý tài sản cho phép bạn tra cứu, theo dõi tình trạng tài sản như số lượng, giá trị tài sản, điệm điểm của tài sản, tài sản còn bảo hành hay hết bảo hành và tình trạng sử dụng tài sản.

Cho phép bạn quản lý và tra cứu tài sản theo

Số lượng: thống kê tổng tài sản, thống kê theo danh mục, theo tình trạng, theo đơn vị phòng ban, theo cá nhân..
Loại tài sản: phân loại tài sản để tiện cho khâu quản lý và tìm kiếm, tra cứu.
Đơn vị: tài sản toàn bộ Group, của từng công ty thành viên, từng phòng ban.
Địa điểm: cho phép xác định địa điểm nơi cất giữ tài sản

Nhân viên: các thông tin tài sản mà một nhân viên đang sở hữu.

Cho phép bạn quản lý và tra cứu tài sản theo:
Số lượng: thống kê tổng tài sản, thống kê theo danh mục, theo tình trạng, theo đơn vị phòng ban, theo cá nhân..
Loại tài sản: phân loại tài sản để tiện cho khâu quản lý và tìm kiếm, tra cứu.
Đơn vị: tài sản toàn bộ Group, của từng công ty thành viên, từng phòng ban.
Địa điểm: cho phép xác định địa điểm nơi cất giữ tài sản
Nhân viên: các thông tin tài sản mà một nhân viên đang sở hữu.
Tình trạng tài sản: đang được sử dụng, bị hỏng hẳn hay đang sửa chữa, thanh lý…