Chi tiết sản phẩm
Hệ thống Docubase
DOCUBASE là bộ phần mềm chuyên về quản lý và lưu trữ tài liệu điện tử.
Giá:

Chụp tài liệu, quản lý và cộng tác xoay quanh đối tượng nội dung

Lưu giữ bảo quản và lưu trữ điện tử làm nguồn đối chiếu (coi như một vật chứng để đối chiếu) đảm bảo có giá trị về mặt pháp lý.

Đây thực sự là nhân tố nổi bật và quan trọng đối với 1 hệ thống thông tin trong cơ quan và doanh nghiệp.

Đặc biệt với giải pháp két điện tử (CFE) Đạt chuẩn ISO 14641-1 (01/2012): bảo toàn tính toàn vẹn của tài liệu và có giá trị pháp lý tương đương tài liệu gốc (bản cứng).

Lưu trữ hình ảnh với số lượng rất lớn và chịu tải lớn cùng 1 thời điểm mà vẫn đảm bảo thời gian phản hồi kết quả nhanh

Bạn chỉ cần cài đặt 1 server W2008 bipro 4G RAM có thể cho phép 30 users truy cập cùng lúc với số lượng hình ảnh 100.000/năm (với tổng cộng kho khoảng 5 triệu hình ảnh).

Lưu trữ có giá trị pháp lý

Tính toàn vẹn : Bảo quản các tài liệu đảm bảo toàn vẹn, y nguyên bản gốc.

Truy suất nguồn gốc: Có thể truy xuất các hoạt động gửi và thu tài liệu

Trả về: Trả lại tài liệu nếu sau khi kiểm tra phát hiện các nghi vấn trong quá trình tiến hành

Xác thực (Authentic):

Lấy vân tay của các tài liệu tại thời điểm gửi đi

Chứng thực lời khai (khai nhận của người gửi)

Chữ ký điện tử XaDES trong các giấy báo (đã) gửi.

 

Tự động phân loại Email và các tài liệu văn phòng

Phân loại và lập chỉ mục tự động tài liệu văn phòng từ Microsoft Office

Phân loại và lập chỉ mục tự động mail từ IBM, Lotus Notes, Microsoft Exchange và từ các hãng khác

Tích hợp đầy đủ với MS Office và Windows Explorer

Xếp hạng tự động dựa trên các tính chất và nội dung của tài liệu và email

 

Quét tài liệu

 

Đọc tự động tài liệu và các mẫu khai

 

Kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp

 

Xử lý Workflow