Sản phẩm
Giúp quản lý tập trung các công văn giấy tờ có phân loại theo danh mục giúp khắc phục tình trạng phân tán, thất lạc, sai lệch thông tin, giúp lãnh đạo và nhân viên có thể dễ dàng tìm kiếm và tra cứu phục vụ cho công...
Hệ thống kết nối với máy theo dõi chấm công nhân sự để lấy thông tin về nhân viên trong ngày: ai đi làm sớm, ai đi muộn, ai nghỉ không đúng quy định, ai ra ngoài nhiều…
Chỉ trên 1 màn hình duy nhất, VC Office cho phép bạn nhìn tổng quan về các dự án đang triển khai trong doanh nghiệp bạn: khối lượng công việc, tiến dộ và tình trạng sứ khỏe của mỗi dự án (được biểu diễn bằng biểu...
Cơ quan/doanh nghiệp bạn có nhiều trang thiết bị, tài sản phục vụ cho công việc đang bị phân tán khắp các phòng ban trong khi bạn không năm rõ số lượng, hiện mỗi tài sản đang ở đâu giao cho ai quản lý và sử dụng? Tình...
DOCUBASE là bộ phần mềm chuyên về quản lý và lưu trữ tài liệu điện tử.